16. septembri Järva Vallavalitsuse istungi otsusega anti välja tänukiri Silvi Väinsalule pikaajalise, kohusetundliku ja pühendunud töö eest Albu piirkonna raamatukogus. Järva valla abivallavanem Tiina Oraste andis 30. septembril üle tänukirja Silvile, kes on pea 20 aastat oma aega, rõõmu ja teadmisi jaganud Albu raamatukogus. Aitäh sulle Silvi!