Eesti kirjanduse pidunädala kohtumised kirjanikega Järva vallaraamatukogus.