Arvutite kasutamine ja Internet

Kõikides Järva Vallaraamatukogudes on võimalus kasutada lugejaarvutit. Kõik raamatukogu lugejaarvutid on varustatud ID – kaardi lugeriga. Lugejaarvuti kasutamisel on võimalik küsida abi raamatukoguhoidjalt. Lugejaarvuti kasutamisel on esimene tund tasuta, iga järgnev tund on 0,50 eur.

Arvuti kasutaja kohustused

Lugejaarvuti kasutaja on kohustatud:

  • Esitama enne iga kasutamist isikut tõestava dokumendi.
  • Teatama raamatukogu töötajale tõrgetest arvuti või programmi töötamisel.
  • Kasutusaja lõppedes sulgema kõik käivitatud programmid ja kustutama loodud failid.
  • Hüvitama tahtlikult tekitatud materiaalse kahju.

Lugejaarvuti kasutajal on keelatud:

  • Teha muudatusi arvuti seadistuses
  • Salvestada andmeid arvuti kõvakettale ja installeerida programme.
  • Lugejaarvuti kasutamise kohustuste rikkumisel on raamatukogul õigus kehtestada arvuti kasutamise keeld kuni üheks kuuks.