Peetri raamatukogu renoveerimine

Käesoleval aastal ehk 2023 käivitati uus toetusprogramm ehk rahvaraamatukogude kiirendi. Toetuse eesmärk on pakkuda rahvaraamatukogudele võimalust ajakohaste ja uuenduslike lahenduste loomiseks ja ruumide kogukonnategevusteks kohandamiseks, parandada raamatukogu- ja muude avalike teenuste kvaliteeti ning kättesaadavust, tõsta raamatukogutöötajate professionaalsust, arendada rahvaraamatukogude ja raamatukogude vahelist koostööd ning aidata kaasa rahvusvahelistumisele.

Suve alguses selgusid esimesed kultuuriministeeriumi raamatukogude arendusprojekti toetuse saajad, nende hulgas oli ka Järva vallaraamatukogu, kes taotles rahastust Peetri raamatukogu renoveerimiseks. Peetri raamatukogus sooviti rahastusega arendada raamatukogu paremaks kogukonnakeskuseks ning renoveerida ruumid ja osta juurde kaasaegsemat mööblit. Praegused ruumid vajasid hädasti remonti, kuna keskkond on väsinud ja luitunud. Mööbel on vana, puuduvad lugemiskohad ja võimalus teha kaugtööd. Remondi käigus luuakse võimalused individuaalseks ja rühmatööks ning muudetakse raamatukogu lugejatele atraktiivsemaks. Uus mööbel on eritellimus ning riiulid on valmistatud sobituma ruumi iga nurgakesega. Nii saab tuua seni teisel korrusel asunud lastekirjanduse esimesele korrusele. Järva vallaraamatukogu soov on luua raamatukogu, mis inspireerib lapsi ja noori lugema ning on kaasav kultuuri-, haridus- ja kogukonnakeskus.

Peetri raamatukogu remondiks kulub 25 588 eurot, millest kiirendist saadud toetus on 12 790 eurot. Ülejäänud summa tuleb raamatukogu enda eelarvest. Kokkuleppel teiste Järva valla raamatukogudega otsustati, et kogu Järva vallaraamatukogu eelarves olev inventariraha läheb sel aastal Peetri raamatukogule. Mõistlik on teha korda üks raamatukogu korraga.

Refereeritud Järva Valla Lehe septembrikuu esimesest numbrist