Teavikute laenutamine, pikendamine  ja RVL

  • Teavikuid laenutatakse nii kohapeal kui kodus kasutamiseks.
  • Koju on õigus teavikuid laenutada registreeritud lugejatel.
  • Teavikute kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.
  • Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 21 päevaks, viimase poolaasta perioodikat saa laenutada koju 7 päevaks ning nende tähtaegu ei pikendata.
  •  Lugejal on võimalus koju laenutatud teavikute tagastustähtaega pikendada (sh telefoni, e-posti või RIKSWEB teel) maksimaalselt neli korda, kui teavikut ei vaja teised lugejad.
  • Lugejal, kellel on raamatukogu ees täitmata kohustusi, teavikute tagastu ei pikendata ning uusi teavikuid ei laenutata.
  • Raamatukogus puuduvad teavikud on võimalik tellida Raamatukogudevahelise laenutuse(RVL) teel lugeja kulul.
  • Raamatukogude teistest struktuuriüksustest raamatute tellimine on tasuta.