Järva Vallaraamatukogu korraldab 1. juunist kuni 17. oktoobrini LUGEMISBINGO.

BINGOS osalemiseks küsi raamatukogu külastusel endale bingokaart. Bingokaardi võid ka ise välja printida.
Auhinnad loositakse välja oktoobris, Järva valla sünnipäevanädalal.

Mängureeglid:
Arvesse lähevad ainult bingo perioodil (1.06-17.10.2022) loetud raamatud, mis on laenutatud raamatukogust.
Peale raamatu läbilugemist saad raamatukoguhoidjalt bingopiletile templi.
Loosimisel saad osaleda, kui oled lugenud läbi vähemalt neli raamatut ehk 4 ruutu annab ühe hääle, 8 ruutu kaks häält jne. 4 x 5 = 20 ruutu ja osaled viie häälega.
Auhinnad panevad välja Järva vald ja Järva Vallaraamatukogu.

Aja paremaks planeerimiseks tutvu ka Järva Vallaraamatukogu harukogude suviste lahtiolekuaegadega.