24. novembril tähistas Koigi raamatukogu 115. aastapäeva. Teadaolevalt oli siinsetes piirkonna mõisades – Koigis, Huuksil ja Väike-Karedal omal ajal väga asjalikud raamatukogud. Koigi raamatukogule pani aluse Koigi küla Raamatukogu selts „Edu“ 1907. aastal. Täna edastasid raamatukogule õnnesoove meie kõige nooremad kogukonna liikmed väärikate lugejateni välja. Laululapsed esitasid ühehäälselt laule ning Koigi Kultuuriseltsi estraadinumber“ Iiahi sünnipäev“ pakkus naeru. Saime õnnitlusi Koigi koolilt, lasteaialt ja praegustelt raamatukogutöötajatelt. Kohal viibisid ka endised Koigi raamatukogu juhatajad Mare Nurmaslu, Pille-Riin Kranich ja Kaie Altmets. Tänukirja said ka meie parimad lugejad Valve Tetsmann, Maie Viirpuu, Veera Tull, Ingrid Meidla, Tiit Lemendik, Jaak Kalits, Eevi Meltsas, Anne Nõmmik, Kailys Kreek, Sander Lakiza ning Eve Kalits.

Aitäh Kadri Liblikule, kes tutvustas raamatukogu ajalugu ja Ene Puhmastele meeleolu loomise eest.