20.-30. oktoobril toimuvad taas raamatukogupäevad.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu sõnul on “raamatukogud turvalised ja mugavad paigad, mis on avatud igaühele sõltumata majanduslikust olukorrast, kultuurilisest taustast või mistahes muust tunnusest. Raamatukogud tagavad kõigile ligipääsu infole ning õpetavad selles orienteeruma. Raamatukogus puutuvad omavahel kokku ka need, kelle teed muidu ei ristuks. Iga raamat, ajaleheartikkel või muu materjal, mida kõik need erinevad inimesed loevad, iga kultuurielamus, mida nad ühiselt kogevad, iga vestlusring või muu tegevus, milles nad koos osalevad, toob nende mõtte- ja tundemaailma üksteisele lähemale. Ühesõnaga – raamatukogud on ühed parimad võimalikud paigad, kuhu erinevad inimesed kokku kutsuda ning seeläbi kogukondade ja laiemalt ühiskonna sidusust suurendada. Just see võiks olla tunnuslause „Kohtume raamatukogus!“ sügavam mõte ja sisu.”

Järva vallaraamatukogu harukogudes toimub raamatukogunädala raames palju eriilmelisi tegevusi, näituseid/väljapanekuid ja üritusi.