Järva Vallaraamatukogu viib läbi Järva valla raamatukogude kasutajate rahulolu-uuringut.

Uuringu eesmärk on teada saada, kuidas on kasutajad rahul valla raamatukogude pakutavate teenuste ja nende kvaliteediga, lahtioleku aegade jpm. Uuringutulemused annavad sisendi ja suunised teenuste arendamiseks, kvaliteedi parendamiseks ning teisteks võimalikeks muudatusteks järgnevatel aastatel.
Küsitlus on anonüümne ning vastuseid ei saa seostada konkreetsete isikutega!
Küsitlusele vastamiseks kulub 5-10 minutit.
Küsitlusele on võimalik vastata kuni 31.05.2023.

Küsimustikule on võimalik vastata nii elektrooniliselt (leitav siit) kui ka paberkandjal (paberankeedid on kättesaadavad Järva valla raamatukogudest ja raamatukogubussist Krõõt).

Oleme tänulikud kõikidele vastajatele!