Järva Vallaraamatukogu lugemisbingo auhindade loosimine toimub 8. septembril kell 13 Imavere Piimandusmuuseumis.