Alates 1978. aastast, kirjaniku 100. sünniaastapäevast, antakse välja A. H. Tammsaare nimelist kirjanduspreemiat. Preemia eesmärk on tunnustada Eesti kirjanikku, kirjandusteadlast või -kriitikut  kalendriaasta jooksul trükis ilmunud romaani, proosa-, luule-, draama-, publitsistikaalase, kirjanduskriitilise või kirjandusteadusliku Eesti eluolu kajastava teose eest. Preemia saaja valib välja 7-11-liikmeline žürii, mille moodustab Järva Vallavalitsus koostöös Järva Vallaraamatukoguga. Preemia antakse välja igal aastal ja preemia suurus on 1500 eurot. Ettepanekuid preemia määramiseks võib esitada igaüks. Preemia antakse üle Järva vallas toimuval Eesti Kirjanduse pidunädalal. 31. preemiast alates lisandub rahalisele preemiale klaasikunstnik Toomas Riisalu loodud 1930ndate stiilis moosipurk Tammsaare lemmik moosi – pohla-õunamoosiga.

Go to Top